Style flamenco - palos

Istnieje bardzo wiele stylów flamenco czyli tzw. palos. Są one związane z jego charakterystyką, ukształtowaną głównie przez lokalne społeczności andaluzyjskich miast, miasteczek lub wsi...

Flamenco ewaluowało przez ok 400 lat. W tym czasie powstało wiele pieśni, które były przekazywane słownie z pokolenia na pokolenia. Pojęcie stylu w muzyce flamenco związane jest ściśle ze śpiewem (cante). Są to różne typy pieśni. Na określenie stylu składają się takie elementy jak: metryka muzyczna, ilość zgłosek w wierszu, rytm określany hiszpańską nazwą compás.

Wiele palos flamenco powstało na bazie innego palo albo stylu, który z początku nie był flamenco ale został zaadoptowany i zaakceptowany, a potem przetworzony i tak znalazł się w rodzinie flamenco. Nie ma jednoznacznej liczby palos flamenco ponieważ zawsze znajdą się tacy, którzy jakąś pieśń będą uznawać za oddzielne palo, a inni twierdzić, że jest ona tylko pochodną innego palo i nie można jej uznać za samodzielne palo. Istnieje niejedno drzewo genealogiczne palos de flamenco. Polecam jedno z nich. Według mnie stanowi ono wzorzec najlepiej opisujący wszystkie style flamenco. To schemat, który stworzył José Blas Vega.

Palos - style flamenco (Hiszpania)

Najpopularniejsze palos de flamenco najczęściej grane i tańczone na koncertach to: tangosalegrías i bulerías.

Katarzyna Małecka