Spain4You Concierge - Plan wyjazdu do Hiszpanii

Plan indywidualnego wyjazdu turystycznego do Hiszpanii

Wyjazd za granicę powinien wiązać się ze wcześniejszym przygotowaniem planu i jego właściwą realizacją. W związku ze znajomością Hiszpanii oraz doświadczeniem w planowaniu różnorodnych wyjazdów, jedną z naszych specjalizacji jest opracowywanie tego typu planów dla naszych klientów. Są one dostosowywane do wymogów określanych przez osoby zlecające nam ich przygotowanie. Zawierają m.in.:

 • Szczegółową informację na temat transportu lotniczego do Hiszpanii i z powrotem
 • Trasy pokonywane na terytorium Hiszpanii z przygotowaniem map ich przebiegu na każdy dzień pobytu
 • Informacje dotyczące programu pobytu w kolejnych dniach (zwiedzanie, wypoczynek, aktywność, gastronomia)
 • Szczegółowe informacje na temat bazy noclegowej podczas pobytu na terytorium Hiszpanii
 • Kosztorys, pozwalający oszacować orientacyjny budżet, który będzie przeznaczony na pobyt w Hiszpanii

Plan indywidualnego wyjazdu turystycznego. Jak to działa?

1) Klient kontaktuje się z nami i podaje swoje oczekiwania względem planowanego pobytu w Hiszpanii takie jak:

 • Miejsce i preferowany okres wyjazdu do Hiszpanii
 • Liczebność grupy
 • Sposób podróżowania na terytorium Hiszpanii
 • Dzienną ilość czasu, którą może przeznaczyć na transport
 • Preferencje indywidualne / grupy odnośnie typu i standardu miejsc noclegowych oraz środków transportu
 • Zainteresowania, co chciałby robić będąc w Hiszpanii, czy zależy mu szczególnie na zobaczeniu konkretnych miejsc lub wydarzeń
 • Preferowane tempo zwiedzania
 • Inne wymogi, preferencje, ograniczenia itp.

2) Klient (zamawiający) zleca nam wykonanie "Planu indywidualnego wyjazdu turystycznego do Hiszpanii".

3) Po opłaceniu uzgodnionej kwoty przez zamawiającego przygotowujemy dla niego wstępną, szczegółową wersję "Planu indywidualnego wyjazdu turystycznego do Hiszpanii". Opracowanie zawiera program podróży dopasowany do oczekiwań zamawiającego, w tym alternatywne propozycje dotyczące w szczególności miejsc noclegowych, planowanych aktywności oraz atrakcji.

4) Zamawiający sprawdza, czy przygotowany plan jest zgodny z jego oczekiwaniami i akceptuje go bądź zgłasza do niego uwagi.

5) Na podstawie zgłoszonych uwag dokonujemy w planie niezbędnych korekt i przesyłamy jego nową wersję do zamawiającego.

6) Zamawiający sprawdza nową wersję planu, i jeśli istnieje potrzeba zgłasza do niego ostatnie uwagi.

7) Dokonujemy ostatnich zmian w planie i przesyłamy do zamawiającego ostateczną wersję "Planu indywidualnego wyjazdu turystycznego do Hiszpanii".

Zamawiający może samodzielnie realizować przygotowany przez nas "Plan indywidualnego wyjazdu turystycznego do Hiszpanii". W razie potrzeby (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zdarzenia) plan ten może ulegać korektom z naszej strony w trakcie jego realizacji. Klient może również zlecić nam pomoc w organizacji wyjazdu w oparciu o przygotowaną dla niego ofertę Spain4You Concierge Premium.