Wino w liczbach

Wykres przedstawiający procentowy udział najważniejszych winiarskich krajów w całkowitej powierzchni winnic na świecie

  • W Hiszpanii winnice zajmują największą powierzchnię w skali całego świata. Wynosi ona ponad 1.000.000 hektarów. To 13,52 % całkowitej powierzchni wszystkich terenów z nasadzeniami winorośli służących do produkcji wina. Drugie są Chiny z wynikiem 10,58% (piliście kiedykolwiek wino chińskie?), trzecia Francja (10,48 %), a czwarte Włochy (9,13 %). Na terytorium państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej znajduje się około 45% winnic w skali globu.

Wykres przedstawiający udział najważniejszych winiarskich krajów Europy w produkcji wina w skali całego świata

  • Najwięcej wina wytwarza się we Francji - 46,7 mln hektolitrów (16,8% w skali świata), następnie we Włoszech - 44,5 mln hl (16,1%) i w Hiszpanii - 41,6 mln hl (14,9%). 58,9% całej produkcji wina gronowego na świecie ma miejsce w Unii Europejskiej.
  • W Hiszpanii jako komercyjne winiarnie zarejestrowanych jest ponad 4.000 producentów wina.
  • Hiszpania jest światowym liderem w ilości sprzedanego wina (23,2 mln hektolitrów rocznie). Jest na trzecim miejscu na świecie pod względem jego eksportowej wartości (ponad 2.500 mln euro rocznie).
  • Rocznie około 493,6 mln litrów eksportowanego z Hiszpanii wina trafia do Francji - to 19,8% eksportu hiszpańskich winiarni. 359,1 mln litrów wina hiszpańskiego trafia do konsumentów w Niemczech. Portugalscy importerzy kupili w 2014 roku 212,3 mln litrów wina z Hiszpanii, a brytyjscy 158,9 mln litrów.